Dokumentacija:

Program rada za mandatno razdoblje 2017.g.- 2021.g.

Program rada za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Program rada za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ)

Obrazac IZ-D

Obrazac EZD-Gfp

Objava polugodišnjeg izvješća o donacijama

Financijski izvještaj za 2018. godinu sa sastavnim dijelovima (godišnji financijski izvještaj, godišnji program rada, godišnji financijski plan, program rada za mandatno razdoblje, izvješće o donacijama primljenim tijekom godine)

Financijski plan za 2019. godinu

Program rada za 2019. godinu

Program rada za 2020. godinu

Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2019. godinu